Skanning
Vi skanner både A3/A4 og
Storformat - sort/hvitt og/eller farge.


OCR-skanning
Vi kan OCR-konvertere alt vi skanner inn i A3/A4-format, slik at det blir redigerbart.


Storformat
Skannes til TIF- eller PDF-format.


Digitalt tegningsarkiv

Enkelte bedrifter har sett fordelen av å digitalisere omfattende tegnings-arkiver. Jon's Kontor utfører slike oppdrag. Vi ønsker imidlertid å gjøre oppmerksom på at lagringsformatet blir et vektorisert format, men TIF, JPG eller PDF.

 
 
 
© 2006 JON'S KONTOR AS • Kjøpmannsgt. 23 • N-6005 Ålesund • Tel 70 12 40 15