FILEFLOWSystemet er meget enkelt å bruke.
Fyll inn boksene som angitt over.
I boksen "Send Files to" velger du om det skal være tekniske tegninger, digitaltrykk m.v.
Angi hva det gjelder (Subject)

Select Files: Klikk på knappen for å laste opp de filene du vil sende over.

 
 
 
© 2006 JON'S KONTOR AS • Kjøpmannsgt. 23 • N-6005 Ålesund • Tel 70 12 40 15